Tuis  >  Oud-Skoliere
OUD-SKOLIERE

Ons wil graag kontak behou met ons Oud-Durbies: leerders, sowel as onderwysers.

Besoek gerus die skakels hieronder vir inligting oor komende jaargroepe se reünies, asook ander funksies waarby ons graag ons oud-leerders wil betrek. Kliek asseblief op die Databasis-skakel om jou kontakbesonderhede by te werk.

LIDMAATSKAP

Indien jy by die DurbieNet wil aansluit en jou ondersteuning wil bied om die doelwitte na te streef, voltooi asb die Vorm.

FOTOGALERY

Kyk hier om na die skool se fotogalery te kyk.

DATABASIS

Gaan na:
www.durbanville.alumnet.co.za en registreer op die Oud-Durbie webwerf en bly op hoogte van alle gebeure.
 
DurbieNet
Alumni & HSD Ondersteuners (Ouers en Vriende)
ONS VISIE:
Die visie is om as ‘n bewaarder van die skool te streef om ‘n leiersrol te speel in die uitbouing van Hoërskool Durbanville as onderwysinstelling van uitnemendheid.
ONS MISSIE:
Die missie is om die bogenoemde visie te vervul deur:
• HSD se Oud-Leerders in een liggaam saam te bind.
• Die “esprite de corps” onder die Oud-Leerders uit te bou. Die DurbieNet moet inderwaarheid ‘n sigbare en geestelike manifestasie wees van kameraadskap en geborgenheid.
• Om goeie verhoudings te kweek tussen leerders, oud-skoliere en ondersteuners van alle nasionaliteite, rasse en oortuigings deur konstruktiewe persoonlike interaksie aan te moedig in ‘n gedissiplineerde omgewing.
DOEL:
Die DurbieNet sal die missie vervul deur:
• ‘n sterk, dinamiese en relevante netwerk te vestig;
• uit te reik na alle oud-skoliere en ondersteuners van die skool om deel te word van die DurbieNet;
• kommunikasie en deelname tussen die DurbieNet en die lede, en tussen die lede onder mekaar te fasiliteer deur middel van die mees geskikte mediums;
• stiptelik alle verpligtinge teenoor die DurbieNet se donateurs, borge, ondersteuners en die verskaffers/kopers van goedere en dienste na te kom;
• om ’n netwerk daar te stel wat sal bydra tot groei en voorsetting van bestaande tradisies en om die unieke skoolkultuur te ondersteun en te bewaar.
STRATEGIESE DOELWITTE:
• Organiseer fondsinsamelingsprojekte om fondse in te samel en aan te wend tot voordeel van die skool en gemeenskap.
• Beroep op gemeenskap en lede om borgskappe en donasies vir sekere projekte.
• Verkry beurse aan behoeftige leerders (akademies, kultuur en sport).
• Moedig deelname en kameraadskap aan deur: Reünies, sosiale geleenthede, gholfdae, kwartaallikse Tuislandernuusbrief ens.
• Voorsien sterk skakel tussen die Hoof, HSD Beheerliggaam en die DurbieNet.
• Hou algemene jaarvergaderings en kommunikeer die finansiëlestate asook aktiwiteite van die organisasie vir die afgelope jaar.
 
BEURSE & SKENKINGS
Hoërskool Durbanville is gemagtig om ‘n Artikel 18 A-belastingsertifikaat uit te reik wanneer ‘n besigheid of individu ‘n skenking maak.

Indien jy bereid is om ‘n finansiële bydrae tot die DurbieNet-Beursfonds te maak om ‘n behoeftige leerder te ondersteun, kliek asb hier.

Jou bydrae stel ons in staat om te voorsien in die meer as 20% hulpbehoewende leerders se behoeftes en skoolfonds. Hierdie leerders van wie die meeste uit agtergeblewe omstandighede kom, rus onvermydelik swaar op die bydraes van die res van die ouers van die skool.

Daar is egter verskeie ander maniere waarop Alumni hul Alma Mater kan ondersteun in sy strewe na akademiese uitnemendheid. Bydraes kan wissel van tyd en kundigheid tot finansiële bydraes en skenkings van toerusting, produkte en dienste. Indien jy op enige ander wyse ‘n bydrae kan lewer, kontak die DurbieNet-kantoor.
FUNKSIES & REüNIES
FUNKSIES:
• Die jaarlikse interskole teen Hoërskool Stellenberg vind plaas op SATERDAG, 17 AUGUSTUS 2019 by Hoërskool Durbanville plaas.

‘n Opwindende program wat wissel van kultuuraktiwiteite tot ‘n gholfkompetisie word vanaf Maandag 12 Augustus tot Saterdag 17 Augustus aangebied.

• Die Alumni-funksie (ROCKING THE DURBIES) vind plaas op
Vrydag 16 Augustus 2019.

ANDER BELANGRIKE DATUMS:
• 6 Sep 2019: Durbanville Gholfdag
• 19 Okt 2019: DURBIE DASH
 
REüNIES:
2019 Reünies:
1959: 60 jaar:
Fred du Toit: 082 896 0737 / freddutoit6@gmail.com
1969: 50 jaar:
Mev. Hauptfleisch: 021 976 4759
1979: 40 jaar:
Johan Snyman: Johan.Snyman@windhoekcc.org.na
1999: 20 jaar:
Marguerite Morkel: 083 628 0160 / m.morkel@gmail.com

Kliek hier
om die SAVE THE DATE to sien
 
• Name van spesifieke jaartalle kan per e-pos van die DurbieNet-kantoor aangevra word en reünie-groepe kan die DurbieNet-kantoor kontak vir reëlings en venue-besprekings.
• Kliek gerus hier om die Durbies se kwartaalprogram te sien.
KWARTAALLIKSE NUUSBRIEF
Die jongste DurbieNet Tuislander Nuusbrief kan aanlyn gelees word.
Kliek hier
om UITGAWE 1 te lees.
Kliek hier om UITGAWE 2 te lees.
Kliek hier om UITGAWE 3 te lees.

Kliek hier om UITGAWE 4 te lees.
Kliek hier om UITGAWE 5 te lees.
Kliek hier om UITGAWE 6 te lees.
Kliek hier om UITGAWE 7 te lees.

Ons wil graag weet van prestasies en suksesse van ons oud-Durbies.
Stuur gerus enige nuus aan die
DurbieNet-kantoor.

Lees die jongste uitgawe van die skool se nuusbrief, Dur’B’Ouers.

Durbies wen KO-ED, lees verder.
 
DURBIENET-BAADJIE @ R650
Bestellings kan nou by die DurbieNet-kantoor gedoen word.

Tel: 021 976 3188   |   Straatadres: Langenhovenstraat, Durbanville, 7550, Suid Afrika
This site is designed and maintained by Web Promotions