Tuis  >  Nuwe Leerders
GELDE BETAALBAAR

Kliek hier om die skoolfonds en ander skoolgelde te sien.

BOEKE

Kliek hier om die lys van handboeke en skryfbehoeftes te sien.

SKOOLKLERE

Kliek hier om te sien watter skool- en sportdrag jy benodig.

SKOOLTYE

Maandag tot Vrydag van 07:45 tot 14:30 vir alle grade.

BELEIDE

Beleidsdokumente en gedragskodes is op aanvraag beskikbaar.
Helena Otto @ 021 976 3188 / admin@durbanvillehs.co.za

Lees hier: Beleid Inligtinstels en Sosiale media vir web

TOELATING / INSKRYWING
WKOD REGISTRASIE
> WKOD aanlynregistrasie instruksies

SKOOL REGISTRASIE
> Aansoekvorm 2020

Aansoeke moet die volgende insluit:
• Afskrif van ID-dokument/geboortesertifikaat van leerder
• Afskrif van munisipalerekening
• Afskrifte van ID-dokumente van beide ouers/voogde
• Afskrif van leerder se jongste skoolrapport
• Administrasiegelde
• Oorplasingsvorm van vorige skool bygewoon

Geen aansoek sal verwerk word tensy ALLE bostaande dokumente aangeheg is nie.

BEVESTINGING VAN AANVAARDING
> WKOD stappe vir aanvaarding

VAKKE
Ons bied ‘n verskeidenheid vakke aan wat vir jou die geleentheid bied om verskillende studie- en loopbaanmoontlikhede te volg. Kliek hier om die lys van vakke te sien.
SKOOLKOSHUIS
Hoërskool Durbanville is die enigste hoërskool in die noordelike voorstede wat koshuisverblyf aanbied. Om meer te weet en te sien van Durbanville Skoolkoshuis, Kliek hier.
ONS LEUSE
Labor Ornat – Werk Versier
SKOOLLIED
Oor Koeberg se heuwels met golwende graan,
Ons blik op die ooste, die oggendson staan,
Simbool van die jeug met die toekoms nog voor,
Die durf om te werk en nie moed te verloor.
Dit versterk en verdiep ons geloof en ons trou
Aan ons skool en ons leuse: Labor Ornat.
Ons sal werk om die roem van die skool te behou,
Getrou aan ons leuse : Labor Ornat.
 
Tel: 021 976 3188   |   Straatadres: Langenhovenstraat, Durbanville, 7550, Suid Afrika
This site is designed and maintained by Web Promotions