Tuis  >  Akademie

Hoërskool Durbanville is ‘n skool met ‘n akademiese inslag waar ons na uitnemendheid strewe. Ons poog gedurig om ten volle op hoogte te wees van nuwe tendense in die onderwys en ons koppel ons opvoedingsprogramme ook aan die norme van die gemeenskap. Ons leerders word gelei om selfstandig en oorspronklik te dink. Op dié manier glo ons dat ons leiers vir môre oplei.

Ons plaas ook ‘n groot premie op die beroepsgereedmaking van ons leerders en is voortdurend besig om vakkeuse en vakinhoude te ondersoek en aan te pas om ons leerders die beste geleenthede moontlik te gee.
 
GRAAD 8

Die eerste jaar van hoërskool is vol opwindende nuwe dinge en vakke.

GRAAD 9

Jy is nou in jou tweede jaar in die hoërskool en moet reeds begin dink aan vakke.

GRAAD 10

In graad 10 behoort jy reeds die vakke te kies wat jou keuses van loopbaanrigting sal bepaal.

GRAAD 11

In graad 11 het jy alreeds die vakke gekies wat waarskynlik jou studie- en beroepsloopbane bepaal.

GRAAD 12

Jy staan op die drumpel van jou toekoms. Gr. 12 bepaal hoofsaaklik hoe jy hierdie toekoms gaan aangryp.

Tel: 021 976 3188   |   Straatadres: Langenhovenstraat, Durbanville, 7550, Suid Afrika
This site is designed and maintained by Web Promotions